TeX source:
\mathtt{(-5+3\sqrt{3})^{2}(5-3\sqrt{3})^{2}=[(-5+3\sqrt{3})(5-3\sqrt{3})]^{2}=(25-27)^{2}=4}