TeX source:
\mathtt{(2+\sqrt{3})^{2}=4+4\sqrt{3}+3=7+4\sqrt{3}}